Det er masser af muligheder på Uldum Højskole.

Skema efterår 2024

Her er vores skemastruktur i grove træk. Vi har ikke linjer, så du har friheden til selv at sammensætte dit skema:

Prøv at lave dit eget skema – klik her
Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
09.15-11.55 Blåt fag Lilla fag Rødt fag Blåt fag Rødt fag
13.30-15.15 Grønt fag Lilla fag fri Fællesfag Grønt fag
15.30-16.30 Brunt fag Interesse-grupper Interesse-grupper   Interesse-grupper
Aften Interesse-grupper Fælles-arrangement Orange fag Interesse-grupper Café eller lærertema
Mandag

09.15-11.55: Blåt fag

13.30-15.15: Grønt fag

15.30-16.30: Brunt fag

Aften: Interesse-gruppe

Tirsdag

09.15-11.55: Lilla fag

13.30-15.15: Lilla fag

15.30-16.30: Interesse-gruppe

Aften: Fælles-arrangement

Onsdag

09.15-11.55: Rødt fag

13.30-15.15: Fri

15.30-16.30: Interesse-gruppe

Aften: Orange fag

Torsdag

09.15-11.55: Blåt fag

13.30-15.15: Fælles fag

Aften: Interesse-grupper

Fredag

09.15-11.55: Rødt fag

13.30-15.15: Grønt fag

15.30-16.30: Interesse-gruppe

Aften: Café eller lærertema

*  I hver fagperiode på 6 uger skal du vælge mindst ét af fagene markeret med *

Om fagvalg
Vi har ikke linjer, så du har friheden til selv at sammensætte dit eget skema. Du skal vælge ét fag fra hver stribe, altså ét blåt fag, et grønt fag osv. Vi opfordrer til at du vælger bredt mellem fagene så du fx både har kreative, musiske, bevægelses og reflektionsfag.

Loven om højskoler foreskriver, at der skal være en vis del undervisning af bred almen karakter. Det betyder, at du blandt de mange spændende fag vi har, også skal vælge fag der er af bredere almen karakter, man kunne kalde dem reflektionsfag. Disse fag er meget anderledes end den traditionelle måde at lave skolefag på; de metoder vi bruger er meget mere aktive fx med ekskursioner, besøg udefra, debat, interviews, vi laver projekter mv. I hver fagperiode på 6 uger skal du vælge mindst ét af fagene med *

Du vælger først fag, når du er startet på skolen.

Interessegrupper
Om eftermiddagen og mandag + torsdag aften har vi interessegrupper. Interessegrupper er forskellige aktiviteter vi sætter i gang i fællesskab, og som man selv vælger om man har lyst til at deltage i; det kan være idræt, kreative værksteder, begynderguitar eller band, filmklub, sprog, osv. Ofte er der også åbent i svømmehallen.

Særlige uger
Efterårsholdet: Rejseuge til Thy i uge 37, faguge i uge 42 og fællesuge i uge 47.

Forårsholdet: Teateruge i uge 6, påsketemadage i de tre dage op til påske og rejseuge til Brugge i Belgien i uge 20.

Rejse til Kenya
Du har mulighed for at rejse med til Kenya i forlængelse af holdene. Rejsen er på 3 uger. På efterårsholdet ligger rejsen lige efter nytår, og i juni cirka 4 dage efter den fælles afslutning med dem der ikke skal rejse med til Kenya.

Om fagvalg og holdstørrelser
Af hensyn til det pædagogiske og faglokalernes størrelse, er der på nogle fag begrænsning på hvor mange der kan være på holdene. Enkelte af vores fag er der i perioder meget stor tilslutning til, og vi har derfor lagt ekstra hold ind i skemaet på disse fag.

Afhængig af hvordan holdet vælger fag, vil du derfor med meget stor sandsynlighed kunne få fagene minimum én gang på dit højskoleophold og forhåbentlig også flere gange. Men du kan ikke forvente, at få de mest efterspurgte fag alle de gange faget er udbudt i skemaet på et semester.
Hvis der er mindre end 5 elever der vælger et fag, bliver det ikke oprettet, – men det er yderst sjældent at det sker.

Der kan komme enkelte mindre ændringer i skemaet i løbet af året.