Foto fortællinger

I dette fag skal vi først og fremmest lege og eksperimentere med fotos. Hvordan fanger man bedst en persons fortælling gennem et portræt? Hvordan afbilleder man begreber som mod, mangfoldighed eller kærlighed på et foto? Vi går praktisk til værks, og kreativiteten får frit løb, når vi selv skal ud og afprøve en masse forskellige måder at fotografere på. Jeres fotos præsenteres for holdet og herudfra diskuterer vi forskellige virkemidler og indtryk. Vi kommer omkring emner som fx, hvor meget af virkeligheden, der kan indfanges gennem en kameralinse, og hvordan tilstedeværelsen af et kamera kan ændre en konkret situation. Der er mulighed for at låne et godt kamera, eller man kan tage sit eget med og arbejde med det.