Det er masser af muligheder på Uldum Højskole.

Mentor og vejledning

Få en mentor mens du går på højskole

Er du under 25 år og har du ingen ungdomsuddannelse, kan du få en mentor mens du går på Uldum Højskole. Det er desuden muligt at få nedbragt egenbetalingen.

Vi har på Uldum Højskole gode erfaringer med at forberede unge uden ungdomsuddannelse til at tage en ungdomsuddannelse.

Før højskoleopholdet starter, skal du have udarbejdet en uddannelsesplan i samarbejde med din UU-vejleder, som beskriver, hvorfor du vil have godt af et højskoleophold med mentorstøtte.

Dernæst skal du komme på besøg på højskolen og snakke med os omkring dig og dine forventninger til højskoleopholdet – og høre lidt nærmere til, hvordan vi griber det an.
I løbet af de første 14 dage af dit højskoleophold skal du have din første samtale med din mentor, hvor der udarbejdes en ”Aftale mellem elev og mentor”. Her vil vi bl.a. beskrive, om der er nogle bestemte områder, som du gerne vil have støtte til, hvilke områder du gerne skal blive lidt mere afklaret på i løbet af dit højskoleophold osv. Vi vil her tage udgangspunkt i din uddannelsesplan.
Du vil herefter ca. hver 14. dag mødes med din mentor – både for at snakke generelt omkring, hvordan det går på højskolen – følge op på, hvad der blev snakket om ved sidste møde – og ikke mindst snakke omkring uddannelsesmuligheder efter højskoleopholdet.
Højskolen  tager løbende kontakt til din UU-vejleder og fortælle lidt om, hvordan det går og hvor langt du er kommet omkring planer efter højskoleopholdet.
Når højskoleopholdet er slut, vil du og din mentor have lavet en plan for, hvad du skal i gang med og få en afsluttende snak med din UU-vejleder om, hvem der hjælper dig videre.

Hvem er mentor på Uldum Højskole?
Det er Eva N. Jensen der varetager elever på denne ordning. Ring eller mail gerne til hende, hvis du har nogle spørgsmål – eller hvis du ønsker at benytte dig af ordningen. Tlf. 75 67 82 11 – mail: [email protected]

Økonomisk støtte?
Vi modtager som højskole et ekstra tilskud til unge uden ungdomsuddannelse under 25 år. Dette tilskud har vi mulighed for at reducere din opholdsbetaling med. Ring eller mail for at få en individuel vurdering af, hvor meget støtte du kan få.

 

Vejledning

Et højskoleophold rummer også andre muligheder for  god vejledning. På højskolen er vi sammen døgnet rundt. Vi kommer til at kende elevernes stærke og svage sider og har mulighed for at snakke om alle tilværelsens forhold, herunder studie og erhvervsvalg. Herunder kan du læse mere om højskolens vejledning.

 

Lærer-elev vejledning
I kraft af vores nære kendskab til eleverne, er vores mulighed for at vejlede yderst kvalificerede og gode. Vi kender eleverne både fagligt og menneskeligt og vores oplevelse er, at vi ofte ret præcist kan ramme de rigtige områder i vores samtaler.
Vejledningen bliver i disse ikke faglige sammenhænge ofte af en mere eksistentiel karakter. Hvad er et godt liv, hvilken uddannelse passer til mig, hvordan finder jeg den rette vej, hvordan håndterer jeg forventningerne til mig, hvad er realistisk for mig osv. er eksempler på spørgsmål som ofte kan være udgangspunkt for denne, man kunne kalde det mere uformelle, men ikke mindre vigtige, vejledning. En vejledning som kun kan finde sted når forholdet mellem elev og vejleder er bygget på nært kendskab, stor respekt og gensidig tillid.

Elev-elev vejledning
En af de allervigtigste faktorer på højskolen er de unges vejledning af hinanden. Selvom elevgruppen er meget forskellig, så er mange unge i samme bås. Højskolen er i høj grad et rum for personlig afklaring. Mange timer både tidligt og sent bliver brugt til samtale og debat om forskellige studier, jobmuligheder, erhvervsretninger, drømme, i det hele taget – forskellige muligheder. Netop fordi eleverne hele tiden er sammen og ikke går hjem klokken 16, er mulighederne tit til stede for samtaler der rækker videre og dybere end måske mere overfladiske samtaler i andre sammenhænge. Eleverne bruger i udpræget grad hinandens erfaringer, ideer og viden og rigtig mange opdager nye muligheder og veje at gå.

Fagene som vejleder
På Uldum Højskole kan du vælge mellem ca. 60 forskellige fag.  Mange af fagene fungerer også som en slags vejleder. Du har mulighed for at afprøve forskellige evner; noget du er god til i forvejen eller helt nye områder.
Har du eksempelvis planer om at uddanne dig indenfor den pædagogiske verden er det oplagt at vælge fag som pædagogik og psykologi, og her få erfaringer med undervisning af børn og efterfølgende være mere afklaret med valg af kommende uddannelse.
Ligger interessen indenfor sundhedsområdet vil fag som førstehjælp, idræt, madlavning, psykologi og krop og kultur være relevante.
Drømmer du om at læse antropologi eller andre kulturfag er det en god ide at vælge fagene antropologi, kriminologi, projektledelse og måske tage med på vores rejse til Kenya.
Er du mere til noget med samfundsforhold socialrådgivere, cand. mag. osv. er det en ide at vælge fag som aktuel debat, politik og samfund, filosofi osv.
Er du mere i den praktiske og kreative ende er der utallige værkstedsfag, kreative fag, naturfag, musikfag m.m. som vil være gode at få erfaringer af.
Mange elever vælger også at prøve lidt af det hele for så derefter at spore sig ind på de områder der fanger.

Den mere formelle vejledning
På Uldum Højskole foregår den mere formelle vejledning på flere måder.
Du har mulighed for at få individuel studie- og erhvervsvejledning, som rigtig mange elever vælger og har stor glæde af. Du kan arbejde med dine planer og ønsker, besøge uddannelser og der vejledes omkring og udarbejdes eksempelvis ansøgninger, CV, rekvireres relevant materiale mv.

I slutningen af højskoleopholdet kan du vælge at få lavet en udtalelse. Her opremses dels de fag du har haft og dels er der en uddybende og grundig almen udtalelse. Udtalelsen er nyttig og relevant i forhold til ansøgning til studier, kvote 2,  jobansøgninger m.v.

På det mere udadvendte plan er Uldum Højskole med i forskellige vejledernetværk (VFU, SEFOVO, FOFU m.v.), vi deltager i relevante kurser og konferencer og vores vejledere er opdateret uddannelsesmæssigt.

Erfaringer med vejledning på Uldum Højskole
Det at der foregår vejledning på højskolen såvel eksistentielt som mere konkret er ikke nyt for os. Sådan har det vel i virkeligheden været siden højskolernes start i 1849! Det der kan siges at være nyt er, at vi her på højskolen – igennem de sidste år har gjort vejledningen langt mere struktureret, konkret og synlig. Og vores erfaringer er gode.
Overordnet oplever vi, at langt den største del af vores elever er betydelig mere afklarede i forhold til studie- og erhvervsvalg når højskoleopholdet er slut. En markant stor del vælger uddannelsesretning eller job mens de er på højskolen og er klar til studier eller arbejde efter opholdet.
For manges vedkommende er hele den eksistentielle del af vejledningen af allerstørste betydning. Selvtillid, selvværd, at kende sig selv og andre, at modnes, at kunne fungere i et stort fællesskab, at blive voksen, er alle vigtige og dybt nødvendige egenskaber for at komme fornuftigt videre i livet og de egenskaber er højskolen en ideel igangsætter af.
Dette sammenholdt med den helt konkrete, personlige vejledning af den enkelte elev har i de forløbne år givet fantastisk gode resultater.

Suppleringsfag og højskole
Hvis du har brug for at supplere med enkeltfag, kan du tage enkeltfag som fjernundervisning, mens du går på højskolen. Du vælger selv hvornår du arbejder med dit suppleringsfag og kan vælge at gøre det i din fritid eller du kan gøre det i en eller flere af vores fagstriber – eller kombination af fritid og fagstriber. Det er helt op til dig. Læs fx mere om fjernundervisning her: http://www.kvuc.dk/

Økonomi og yderligere information
Er højskoleopholdet en del af en uddannelsessplan, aktivering eller andet og du modtager dagpenge, uddannelseshjælp eller tilsvarende, er reglerne for betaling noget mere komplicerede. Her henviser vi til hjemmesiden fra Foreningen for Folkehøjskoler i Danmark http://www.hojskolerne.dk/lange-kurser/tilskud-til-hoejskoleophold  som beskriver de forskellige tilskudsmuligheder.

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os på højskolen og få svar på dine spørgsmål.