Bryd ekkokammeret

Ekkokammeret

Vi mennesker har tendens til at gruppere os med dem vi i høj grad er enige med. Det betyder at vores billede af alle andre alene er skabt ud fra de informationer og fordomme vi har fra vores egen lille boble.

I dette fag søger vi at bryde ud af ekkokammeret ved at møde dem vi har de stærkeste fordomme om eller er direkte uenige med. Vi tager aktion mod polarisering ved at møde dem der mener noget andet end os selv, eller som vi tror mener noget andet end os selv, for ofte viser det sig at vi også er enige om en masse.

Den første gang finder vi sammen ud af hvem vi gerne vil møde, inviterer dem på besøg, eller tager ud og møder dem. Før møderne forbereder vi os med spørgeteknik, nysgerrigheds- og empatiøvelser for at skabe den bedst mulige debat. Det bliver perspektivudvidende og helt sikkert udfordrende.