Idræt og leg

Homo Ludens – det legende menneske. Mennesket, og flere dyrearter, er skabt til at lege, men efterhånden forbinder vi ofte legen med børn, og glemmer at lege, bare fordi vi er blevetvoksne. I dette fag skal vi udforske forskellige lege og have det sjovt, mens vi får rørt os. Det være sig fangelege, findelege, tillidslege, blindelege, boldlege, kamplege og hvad vi ellers finder på. Legen er et forum hvor man selv sætter grænser for hvad der er tilladt og hvad man har lyst til. Her skal vi udfordre os selv og hinanden og udvikle os i samspil med hinanden. Vi drøfter hvad legen kan bruges til og hvad den gør ved os. Kom med et åbent sind og luk legen ind.

Eksempel fra faget idræt og leg. Vi har lavet brætspillet Cluedo om til et levende spil, der foregår rundt på skolen.