<img height="1" width="1" alt="pixel" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=421063918258297&ev=PageView&noscript=1" />
Uldum Højskoles bestyrelse

Skolens bestyrelse

Formand
Lars Paludan-Müller

Næstformand
Kathrine Degn

Eva Kring

Bjarke Refslund

Claus Thaisen

Anton Ahnfelt-Rønne

Katrine Laumann Gustafsson

Elevforeningsrepræsentanter:
Camilla Sillesen

Emilie Westh Wold

Suppleanter:
Kristine Mulvad Jensen

Om skolekredsen
Skolekredsen udgør sammen med elevforeningen Uldum Højskoles bagland. På årsmødet i marts vælges medlemmer til bestyrelsen. Disse medlemmer har det overordnede ansvar for skolens ve og vel. Bestyrelsen ansætter forstander og lægger de overordnede økonomiske rammer. Bestyrelsen er ligeledes ansvarlig i.fht. overholdelse af højskolelovgivningen. Enhver der er interesseret i skolen, dens indhold og drift, og som kan bakke op om skolens værdigrundlag og formål, kan være medlem af Uldum højskoles skolekreds.

Skolekredsens årsmøde ligger i forbindelse med Højskoledagen midt i marts. I 2018 ligger årsmødet lørdag d. 17. marts kl. 13.30. Indkaldelse med dagsorden udsendes til medlemmerne med årsskriftet omkring jul.

Årsskrift
Uldum Højskole udgiver hvert år op til jul et årsskrift med artikler fra højskolens verden. I årsskriftet kan man læse nyt fra skolen, – årets gang, nye tiltag, skift i medarbejderstaben, beretning fra bestyrelse og elevforening m.v. Der er også billeder af eleverne der gik på skolen det forløbne år, samt billeder fra årets gang. Endelig indeholder skriftet altid forskellige artikler skrevet af folk med tilknytning til Uldum Højskole.