<img height="1" width="1" alt="pixel" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=421063918258297&ev=PageView&noscript=1" />

Ledige stillinger

Højskolelærer søges indenfor kultur og samfundsområdet

 

Uldum Højskole søger en fuldtids højskolelærer til et årsvikariat indenfor kultur og samfundsområdet, og med ansvar for vores rejser til Kenya.

Vores faste lærer indenfor fagområdet har orlov i næste skoleår, og vi søger derfor en fuldtids højskolelærer indenfor kultur og samfundsområdet, med ansvar for vores rejseprojekt til Kenya som vi har to gange om året.

Vi skal have dækket følgende fag, hvor vi forventer at du kan dække de fleste:
Antropologi, Bæredygtig Livsførelse, Det grønne eksperiment, Podcasting, Kriminologi, Det gode liv, Dilemma og eventuelt Yoga. Det kan også være fag indenfor andre områder end de ovenfor nævnte, men du skal fortrinsvis kunne byde ind med undervisning fra de omtalte emnekredse. Læs mere på vores hjemmeside om de enkelte fags indhold.
I din ansøgning må du meget gerne anføre, hvilke af ovenstående fag du kan dække, samt forslag til andre fag indenfor fagområdet.

Du skal også rejse med på, højskolens to årlige 3 ugers-rejser, som går til Kenya og afvikles i samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke.

 

Profil

Vi søger en lærer, der er interesseret i at gå 100 % ind i jobbet. Vi forventer, at du er fagligt dygtig og at du brænder for at blive lige præcis højskolelærer. Som højskolelærer på Uldum Højskole er man meget ”på”. Det faglige og selve undervisningen er én del, men mindst lige så vigtig er højskolearbejdet – samværet med de unge elever. Højskolearbejdet udgør halvdelen af arbejdstiden og er f.eks. vagter, fællesfag, planlægning af weekender, temauger, fester, møder etc.

Vi har tæt kontakt til vores elever og sætter en ære i at eleverne ikke kun møder en fagligt dygtig underviser, men også et spændende menneske. Vi forventer, at du har lyst til og interesse i at bringe dine fag ind i det fælles, dvs. at du kan lave morgensamling, holde foredrag og arbejde tværfagligt med skolens øvrige medarbejdere.

 

Om Uldum Højskole
Uldum Højskole er en almen, grundtvigsk højskole med lange kurser i 10 måneder af året og 5 uger med korte kurser om sommeren. Vi har godt 100 elever på de lange kurser. Eleverne er et bredt udsnit af den danske ungdom, suppleret med en lille gruppe udenlandske elever som alle taler dansk. De fleste af vores elever har taget ungdomsuddannelse og er på vej ind på en videregående uddannelse.

Uldum højskole har ikke linjer og eleverne vælger frit mellem vores mange fag. Målet med fagene er dels at give inspiration og vække elevernes interesse for et fagområde, dels at bruge fagene som anledning til at mødes til en snak om tilværelsens fælles anliggender.

 

 

Ansøgning sendes pr. brev eller mail til

Uldum Højskole

Att: Kurt Willumsen

Højskolebakken 11

7171 Uldum

kurt@uldum-hojskole.dk

 

Ansøgningsfrist onsdag d.2/6

Ansættelsessamtaler onsdag d.9/6

Tiltrædelse 13. august.