Kriminologi

Vi vil i faget Kriminologi beskæftige os med årsager til og konsekvenser af kriminalitet, når vi zoomer ind på ungdomskriminalitet, bandeproblemer, fængslerne og straffeloven. Vi vil både skabe overblik med fokus på statistik og strukturelle faktorer samt se nærmere på enkelte kriminelles historie.

Vi skal både høre politiradio, se indslag og bruge artikler og undersøgelser om kriminalitet. Desuden overværer vi en rigtig retssag og gennemfører vi vores egne retssager. Hvis vi får tid kigger vi også ud i verden og tager pulsen på fængselssystemet og den kriminelle underverden. Med faget vil du få en forståelse af hvorfor mennesker begår kriminalitet, hvordan retssystemet fungerer og hvad der har en afkriminaliserende effekt.