<img height="1" width="1" alt="pixel" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=421063918258297&ev=PageView&noscript=1" />
Vandreture i de østjyske landskaber. Kursuslederen vil undervejs sætter stederne ind i en kulturel og historisk ramme.

Østjyske landskaber
5. – 11. august 2024

 

TILMELD DIG HER

Uldum Højskole indbyder til en uges samvær om natur, kultur og historie med vandringer i det smukke Østjylland.

De enkelte dage omkranses af traditionsrige højskoletilbud med morgensamlinger, svømmetilbud, foredrag, kulturelle indslag og aftensamlinger.
Undervejs på turene og gennem foredrag og morgensamlinger hjemme på skolen, bliver der sat fokus på miljø, natursyn, kultur og naturhistorie.

RING TIL OS. Klik her 75678211

 

Turenes ramme og rytme

De 5 ture er tilrettelagt så vi på kurset får præsenteret de østjyske fjorde og landskabet i den øvre del af Gudenåen fra deres mest spændende sider. Vandringerne vil svinge mellem 9 – 13 km. Dog vil vandreturen fredag hvor vi skal sejle på Lillebælt være noget kortere.  Der er afgang med bus hver dag kl. 9.30 og vi er hjemme igen sidst på eftermiddagen. Et smukt og egnet sted undervejs på turen nyder vi en frokost, som medbringes af bussen.

Under de længere vandreture vil bussen følge med ad tværgående veje, så du har mulighed for at køre med bussen på dele af strækningen.

Herunder følger en beskrivelse af de 5 ture:

Gudenåens kilder
Danmarks længste å starter midt på den jyske højderyg i et fantastisk landskab bestående af en mosaik af naturtyper. Overdrev, heder, egekrat og frodige enge giver liv til et mylder af specielle dyre og plantearter. Vi starter vores vandring ved østenden af Rørbæk sø, fortsætter langs Skjernåens kilde, forbi Gudenåens kilder og fortsætter nedstrøms til Hammer Mølle, en tur på i alt 13 km.

Vestbirksøerne, Sukkertoppen og Mossø
Vi starter denne dags tur med at besøge Den Genfundne bro ved Vestbirk, som i 2014 blev gravet fri af den dæmning man lavede i 1929. Derefter skal vi vandre langs de sidste 8 km af Gudenåen, før den løber ud i Jyllands største sø Mossø. Området hører til noget af det smukkeste natur der findes i Danmark. Vi ”bestiger”  Sukkertoppen – en mærkværdig kegleformet bakketop på 108 m. bestående af fint hvidt sand. Fra Sukkertoppen er der en fantastisk udsigt over de sydlige søer i Søhøjlandet.

Uldum Kær
Et af landets største sammenhængende mose-engområder ligger kun 2 km fra højskolen hvor Gudenåen bugter sig gennem den engang store smeltevandsslette fra istiden. Vi besøger Uldum Mølle og vandrer en 11 km rundstrækning, og får fortalt historien om naturen og naturgenopretning  og om menneskets brug af området gennem tiderne med moseofringer, tørvegravning, græsning og høslet mv.

Kolding Fjord og Lillebælt
Vi vandrer gennem Stenderupskoven  til Løver Odde ved fjordens udmunding. Her spiser vi vores medbragte mad, inden vi stiger ombord på to gamle skibe, som vil tage os med på en fantastisk sejltur på Lillebælt. Undervejs på turen hører vi om den spændende hvaljagt, der engang blev bedrevet i Lillebælt, og med stor sandsynlig får vi også selv set Marsvin på turen.

Stagsrode skov og Vejle fjord
Mødet mellem skov og strand på nordsiden af Vejle Fjord hører til noget af smukkeste og seværdige natur der findes i Danmark. De stejle skråninger består til dels af plastisk ler, som til tider glider mod stranden og tager træer og buske med sig på sin vej. De væltede træer får lov til at ligge på stranden bl.a. fordi skoven er udlagt som naturskov, og dermed får lov til at passe sig selv. Vi vil vandre to strækninger i skovene og på stranden i selve Stagsrode skov, samt mellem Daugård strand og Tirsbæk. I alt 9 km.

DAGSPROGRAM

7.00 Svømmetilbud.
7.45 Morgenmad.
8.30 Morgensamling
9.30 Afgang til dagens vandretur
Efter hjemkomst cirka kl. 16.45, er der igen mulighed for at komme i svømmehallen
18.00 Aftensmad.
19.00 Oplæg til næste dags tur.
19.30 Foredrag eller sangtime
20.30 Aftensamling med kaffe/the og kage

Turen rummer også en sejltur på Lillebælt på et træsejlskib.

HVIS DU HAR SPØRGSMÅL  

Du er velkommen til at kontakte os på:
75678211

[email protected]

TILMELDING

Bliver du forhindret i at deltage på kurset, betaler vi det fulde beløb tilbage.

TILMELDING

PRISER

Dobbeltværelser 4.600,-
Enkeltværelse med bad og toilet på værelset 5100,-
Enkeltværelse med bad og toilet på gangen 4.600,-

Studerende kan få 700 kr. i rabat mod fremvisning af studiekort.