Uldum Højskoles tårn med klokken.

Værdigrundlag

Uldum Højskole arbejder ud fra Grundtvigs skolesyn. Den er først og fremmest et sted, hvor mennesker med vidt forskellige forudsætninger og kulturer har mulighed for at mødes og blive klogere både på sig selv og de andre. Det vigtigste er mødet og samlivet, inspirationen i mangfoldigheden og solidariteten med det anderledes.

Mangfoldigheden giver sig også udslag i den vifte af fag, vi tilbyder, så den enkelte kan prøve sig selv af og lære at prioritere i en verden, hvor antallet af muligheder bliver flere og flere. Hvis vi skal forstå de nye sammenhænge, vi er blevet en del af, skal vi gå ind i dem og lære dem at kende, åbne os mod Europa og verden og mod de mennesker der kommer til vores land. For os er Højskole det modsatte af Jantelov. Vi vil vise dig at du er noget og give dig lyst og mod til at være det.

De elever, lærere og medarbejdere, der til enhver tid er på skolen, har ansvaret for, at den enkelte får størst mulig glæde af opholdet. Glæde er et af kodeordene, ansvar et andet. Det gælder om at tage livet alvorligt, så det kan blive sjovt.

Ansvar kræver at man har lyst til at gøre en indsats. At man ikke synes alting er lige meget. Engagement er vigtigt. At vi smitter hinanden med vores optagethed af et emne – at vi kan blive begejstrede, hvilket direkte oversat betyder, at vi bliver fyldt af noget andet end os selv.

På Uldum højskole er dagligdagen baseret på det samarbejde vi kalder demokrati. Det betyder at alle har indflydelse på og ansvar for de beslutninger, der tages inden for højskolens rammer. Et demokrati kan kun fungere, hvis vi har respekt for hinanden og for den andens kultur, erfaringer og meninger.

Samtalen er det vigtigste arbejdsredskab. Hvad enten den foregår i timerne ud fra det enkelte fag, til fællesmøder, eller mens du har køkkentjans eller måske sent på aftenen i et hjørne af gangkøkkenet. Men lige så vigtigt er skæbnefællesskabet, at bo og spise sammen, at arrangere morgensamlinger, temadage, ture, sportskampe, weekender, fester, interessegrupper…

Vi vil gerne give alle mulighed for livsudfoldelse hvilket skal tages helt bogstaveligt: at folde livet ud, så vi kan se hvor mange muligheder det rummer, hvor stort det er. Og hvor vigtigt det er at hvert enkelt menneske aktivt går ind i det.