Der er mange religioner i verden. Vi skal blive klogere på deres forskelle i faget religion.

Religion

Religion har altid været en del af menneskets kultur, fordi vi som mennesker altid har haft behov for at forklare det uforklarlige i tilværelsen. Og interessen for religion og det religiøse har været stor de sidste mange år. Behovet for at kende til forskellige religioner bliver også hele tiden større, blandt andet pga. de mange konflikter som har rod i religiøse forskelle. I dette fag skal vi forsøge at orientere os i nutidens religiøse landskab på godt og ondt. Derved kommer vi til at beskæftige os med ting på tværs af kristendom, islam og nyreligiøse bevægelser. Vi skal diskutere, se film og også gerne tale med mennesker, som kan fortælle os mere om deres religion.