Uldum Højskoles gårdsplads - tårnet i baggrunden er fra 1920.

Adresseændring

Her kan du ændre din adresse, hvis du er flyttet. Husk at skrive både den nye og den gamle adresse, samt hvilket år du gik på skolen.

Læs mere om vores behandling af Persondata