Højskoledag

OBS – er udsat til d. 9. oktober!

læs herunder omkring ændringer grundet corona.

Højskoledagen i marts 2020 blev desværre aflyst pga. corona, og desværre indvirker corona også på vores arrangement her i 2021. Det bliver således ikke muligt at afvikle Højskoledagen fysisk allerede d. 13. marts. Derfor vælger vi i stedet, af hensyn til vedtægternes tidsfrister, at gennemføre generalforsamlingen som planlagt lørdag d. 13. marts kl. 13.30, men dog som et virtuelt møde.
Resten af Højskoledagen er flyttet til lørdag d. 9. oktober, hvor vi så håber det igen bliver muligt at samle mange mennesker fysisk.

Generalforsamlingen d. 13. marts gennemføres som sagt virtuelt på den platform der hedder zoom. Du skal tilmelde dig generalforsamlingen ved at skrive til os på: uldum@uldum-hojskole.dk
Der er tilmeldingsfrist fredag d. 12. marts kl. 12.00. Når du har tilmeldt dig, sender vi et link på din mail, som du skal klikke på kort før mødet går i gang. Her vil du både kunne følge med når vi gennemgår generalforsamlingens dagsorden, og du kan også bede om taletid, stille spørgsmål, stemme ved håndsoprækning osv.

Højskoledagen er for alle tidligere elever, lokale borgere og andre der har interesse i højskolen.
Særligt velkomne er gamle elever der er jubilarer. Da Højskoledagen i 2020 blev aflyst, vil både dem der var jubilarer i 2020, og dem der er jubilarer i 2021, være yderst velkomne. Det drejer sig om følgende årgange:

2020 jubilarer: 1949-50 og 1950, 1959-60 og 1960, 1969-70 og 1970, 1979-80 og 1980, 1989-90 og 1990, 1994-95 og 1995, 1999-2000 og 2000.

2021 jubilarer: 1950-51 og 1951, 1960-61 og 1961, 1970-71 og 1971, 1980-81 og 1981, 1990-91 og 1991, 1995-96 og 1996, 2000-01 og 2001.

Det koster 100 kr. at deltage i Højskoledagen. De 100 kr. udgør samtidig det årlige medlemskab af Skolekredsen, hvilket betyder, at du har stemmeret til generalforsamlingen, samt at du modtager skolens årsskrift på mail til jul.

Program for Højskoledagen 9. oktober 2021

Kl.   9.30   Ankomst med kaffe og rundstykker

Kl. 10.15   Velkomst og derefter mulighed for at mødes på årgangene. For lokale borgere og andre vil der være fortælling om højskolen

Kl. 11.30   Rundvisninger.

Kl. 12.00   Middag

Kl. 13.30   Sang og fortælling fra den nye Højskolesangbog.

Kl. 15.00  Eftermiddagskaffe

Kl.16.00  Afslutning

Tilmeld dig til Højskoledagen her:

Tilmeld dig højskoledagen.
default

Højskoledagen er udsat til d. 9. oktober.

Men generalforsamlingen gennemføres som et virtuelt møde d. 13 marts kl. 13.30

Læs hvordan du tilmelder dig i teksten her til venstre…