<img height="1" width="1" alt="pixel" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=421063918258297&ev=PageView&noscript=1" />

Højskoledag
Lørdag d. 9. oktober 2021

Det har ikke været muligt at afvikle Højskoledagen og generelforsamlingen fysisk allerede d. 13. marts. Derfor valgte vi i stedet, af hensyn til vedtægternes tidsfrister, at gennemføre generalforsamlingen som planlagt lørdag d. 13. marts kl. 13.30, men dog som et virtuelt møde.

Resten af Højskoledagen er flyttet til lørdag d. 9. oktober, hvor vi så håber det igen bliver muligt at samle mange mennesker fysisk.

Højskoledagen er for alle tidligere elever, lokale borgere og andre der har interesse i højskolen.
Særligt velkomne er gamle elever der er jubilarer. Da Højskoledagen i 2020 blev aflyst, vil både dem der var jubilarer i 2020, og dem der er jubilarer i 2021, være yderst velkomne. Det drejer sig om følgende årgange:

2020 jubilarer: 1949-50 og 1950, 1959-60 og 1960, 1969-70 og 1970, 1979-80 og 1980, 1989-90 og 1990, 1994-95 og 1995, 1999-2000 og 2000.

2021 jubilarer: 1950-51 og 1951, 1960-61 og 1961, 1970-71 og 1971, 1980-81 og 1981, 1990-91 og 1991, 1995-96 og 1996, 2000-01 og 2001.

Det koster 100 kr. at deltage i Højskoledagen. De 100 kr. udgør samtidig det årlige medlemskab af Skolekredsen, hvilket betyder, at du har stemmeret til generalforsamlingen, samt at du modtager skolens årsskrift på mail til jul.

Program for Højskoledagen 9. oktober 2021

Kl.   9.30   Ankomst med kaffe og rundstykker

Kl. 10.15   Velkomst og derefter mulighed for at mødes på årgangene. For lokale borgere og andre vil der være fortælling om højskolen

Kl. 11.30   Rundvisninger.

Kl. 12.00   Middag

Kl. 13.30   Sang og fortælling fra den nye Højskolesangbog.

Kl. 15.00  Eftermiddagskaffe

Kl.16.00  Afslutning

Tilmeld dig til Højskoledagen her:

 

Tilmelding til højskoledagen

PRIS

100 kr.
Du kan enten betale via MobilePay 83898 husk at skriv navn på deltager(e). Hvis du ikke har MobilePay kan du betale kontant på dagen.