Højskoledag

Lørdag d. 14 marts 2020

I forbindelse med vores Højskoledag glæder vi os til at se medlemmer af Elevforeningen og Skolekredsen, jubilarer, tidligere elever og medarbejdere, lokale borgere og andre med tilknytning til og interesse for Uldum Højskole .

Program for Højskoledagen 2020:

Kl.   9.30   Kaffe og rundstykker
Kl. 10.10   Velkomst i gymnastiksalen
Kl. 10.30   Sang og fortælletime med Jørgen Carlsen om arbejdet med den nye højskolesangbog. Jørgen Carlsen er tidligere forstander på Testrup Højskole, og nuværende formand for sangbogsudvalget.

Kl. 12.00   Middag

Kl. 12.45  Rundvisning på højskolen.
Kl. 13.30  Generalforsamling i Skolekredsen i foredragssalen. Forstander og formand for højskolens bestyrelse fortæller om tilstanden på Uldum Højskole.  Regnskab fremlægges og der er valg til bestyrelsen.

Kl. 14.30  Kaffe, kage og højskolesang i spisesalen og pyramiden
Afslutning cirka kl. 16.00.

Tilmeld dig højskoledagen.

BETALING
Du kan enten betale via MobilePay 83898 husk at skriv navn på deltager(e). Hvis du ikke har MobilePay kan du betale kontant på dagen.

Læs mere om vores behandling af Persondata
default

Pris

100 kr.
Du kan enten betale via MobilePay 83898 husk at skriv navn på deltager(e). Hvis du ikke har MobilePay kan du betale kontant på dagen.