Gården på Uldum Højskole med hovedbygningen og tårnet.

Tilmelding langt ophold

Tilmelding lange kurser

Udfyld tilmeldingsformularen herunder. Vi glæder os til at modtage den. Hvis der er noget du er i tvivl om ringer du bare på 75 67 82 11.

 • CPR-nummer er et krav fra Undervisningsministeriet. Hvis du ikke har et CPR-nummer, så skriv bare din fødselsdato.
 • Skriv gerne lidt om tidligere beskæftigelse, udenlandsk eksamen, studium, fritidsjob, ledighed, højskoleophold med videre.
 • Skriv navn, adresse og telefonnummer på nærmeste pårørende i tilfælde af sygdom, uheld og ligende.
 • Yderligere oplysninger, som du mener kan være af interesse for højskolen.

  Bliver du nødt til at afbryde dit højskoleophold i utide, betaler du kun for de uger, som du er elev på skolen. Indmeldelsesgebyr refunderes ikke.

 • Jeg erklærer mig
  indforstået med:
  - at jeg først er endeligt optaget, når jeg har modtaget en bekræftelse fra højskolen og mit indmeldelsesgebyr - kaldet elevpuljen - er indbetalt.

  - at enhver form for brug eller besiddelse af hash og andre stoffer, såvel som misbrug af alkohol, betyder, at jeg har meldt mig ud af skolen med omgående afrejse til følge.

  - at voldelig, truende od diskriminerende adfærd er uforenelig med højskolens idégrundlag.

  - at jeg har pligt til at følge undervisningen og fravær kræver forudgående aftale.

  Persondata
  Vi gør opmærksom på, at vi i forbindelse med den sædvanlige administration af opholdet på Uldum Højskole samt ophold og undervisning på Uldum Højskole, foretager elektronisk behandling, herunder pligtmæssig videregivelse, at de personoplysninger som er nødvendige i medfør af Databeskyttelsesforordningens artikel 6 om almindelige personoplysninger og eventuelt artikel 9 om særlige personoplysninger. 

  Med din tilmelding til et højskoleophold på Uldum Højskole, giver du dit samtykke til, i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1 pkt. a, samt artikel 9. stk. 2 pkt. a, at vi kan behandle dine personoplysninger for at kunne opfylde Uldum Højskoles forpligtelser i forhold til dit ophold og din undervisning. 

  Videregivelse af oplysninger til offentlige myndigheder vil kun ske, hvis Uldum Højskole er forpligtet hertil i henhold til særligt lovgrundlag, eller hvis det er nødvendigt for at kunne leve op til de forpligtelser, Uldum Højskole har i forhold til dit ophold og din undervisning.   

  Videregivelse af dine personoplysninger udover hvad der er beskrevet ovenfor og godkendt af dig, vil kræve et nyt konkret samtykke. 

  Personoplysninger slettes efter de almindelige forældelsesregler der gælder i Danmark.  Se i øvrigt Uldum Højskoles Slettepolitik

  Hvis vi af en eller anden grund må opbevare personoplysninger udover forældelsesfristen, vil vi informere dig om det. 

  Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at sende os en e-post til [email protected] med besked om, at du trækker dit samtykke tilbage.  Hvis du trækker dit samtykke tilbage må du regne med at det kan betyde, at dit ophold på Uldum Højskole evt. må bringes til ophør da Uldum Højskole muligvis ikke vil kunne leve op til vores forpligtelser som højskole.  

  Se i øvrigt Uldum Højskoles privatlivspolitik

  Jeg ønsker hermed at indmelde mig på Uldum Højskole.

  Handelsbetingelser – klik og læs mere

Behandling af Persondata – klik og læs mere

 

Politik om kønsfordeling
Kulturministeriet har givet bemyndigelse til at højskoler kan optage elever med henblik på at sikre en mere ligelig kønsfordeling. På Uldum tilstræber vi at kønsfordelingen han/hun helst skal være så 1/3 af pladserne skal være af ”det andet køn”. Andre kønstyper, eksempelvis transkønnede, indgår ikke i fordelingen og optages derfor frit uanset ovenstående.
Afhængig af hvor mange elever der søger det enkelte kursus, kan der derfor opstå venteliste. I tilfælde af afbud kontakter vi dem der står på ventelisten i den rækkefølge, som de er tilmeldt.

Om fagvalg og holdstørrelser
Af hensyn til det pædagogiske og faglokalernes størrelse, er der på nogle fag begrænsning på hvor mange der kan være på holdene. Enkelte af vores fag er der i perioder meget stor tilslutning til, og vi har derfor lagt ekstra hold ind i skemaet på disse fag. Afhængig af hvordan holdet vælger fag, vil du være garanteret at kunne få fagene minimum én gang på dit højskoleophold og forhåbentlig også flere gange. Men du kan ikke forvente, at få de mest efterspurgte fag alle de gange faget er udbudt i skemaet på et semester.
Hvis der er mindre end 5 elever der vælger et fag, bliver det ikke oprettet, – men det er yderst sjældent at det sker.

Bankoplysninger:

Middelfart Sparekasse
Reg.nr. 0877
Kontonr. 8775626822
SWIFTkode: KRONDK22
IBANnr.: DK2008778775626822
SWIFTkoden er: MISPDK21

ULDUM HØJSKOLE 
Højskolebakken 11 
7171 Uldum 
Telefon: 75 67 82 11