<img height="1" width="1" alt="pixel" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=421063918258297&ev=PageView&noscript=1" />

Antropologi

Vi skal lære om mennesket. Individer, grupper og samfund er så meget mere, end vores umiddelbare billede og kategorisering af dem. I antropologi vil vi forsøge at se verden med et åbent sind og forstå hvorfor folk handler og lever som de gør. Sammen vil vi zoome ind på det kulturelle og sociale når vi undersøger mennesket i sin mangfoldighed. Vi vil både kigge ud i den store verden og beskæftige os med dem tæt på os. Vi skal debattere nogle af de dilemmaer man som antropolog kan stå overfor med udgangspunkt i mine rejser til blandt andet Indien, Nepal, Syrien, Tanzania og Tyrkiet. Desuden laver vi feltarbejde, når vi og undersøger grupper eller sociale fænomener, ved hjælp af interview- og observationsteknikker. Måske fordyber vi os også i et folkefærd ved at låne UNESCO-samlinger fra f.eks. Mexico, Uganda eller Afghanistan. Vi har nemlig et abonnement så vi kan låne samlingerne hjem på højskolen.