<img height="1" width="1" alt="pixel" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=421063918258297&ev=PageView&noscript=1" />
Højskoleelever i gården på Uldum Højskole.

Startdatoer

FORÅR 2023:

Start 2. januar 2023
24 uger 02.01 – 18.06 (2023)

EFTERÅR 2023

Start 13. august 2023  
18 uger 13.08 – 16.12 (2023)

FORÅR 2024:

Start 7. januar 2024
24 uger 07.01 – 22.06 (2024)

EFTERÅR 2024

Start 18. august 2024
18 uger 18.08 – 21.12 (2024)

 

________________________________
Politik om kønsfordeling*
Kulturministeriet har givet bemyndigelse til at højskoler kan optage elever med henblik på at sikre en mere ligelig kønsfordeling og dermed sikre den bredest mulige elevgruppe. På Uldum har vi vedtaget, at kønsfordelingen han/hun skal sikre, at minimum 1/3 af pladserne skal være af ”det andet køn”, da det giver et bedre socialt liv på skolen. Andre kønstyper, eksempelvis transkønnede, indgår ikke i fordelingen og optages derfor frit uanset ovenstående.
Vi optager 105 elever på det lange kursus, så når vi når 70 tilmeldte piger eller drenge, kommer tilmeldte udover de 70 på venteliste. I tilfælde af afbud kontakter vi dem der står på ventelisten i den rækkefølge, som de er tilmeldt.