Eleverne på danskholdet. kommer fra hele verden. De kommer for at blive bedre til dansk, lære om dansk kultur og for at opleve den unikke højskolestemning.

Dansk som andetsprog

Bliv bedre til at udtrykke dig på og forstå dansk. Undervisningen foregår på små hold, så der bliver plads til at arbejde individuelt eller i små grupper med sprogfærdigheder i såvel mundtligt som skriftligt dansk. Det gælder grammatik, udtale, samtaleøvelser såvel som at læse og skrive på forskellige niveauer.
 
Vi arbejder med emner som dansk kultur og traditioner, vi taler om overgang til uddannelse og erhverv, vi skriver ansøgninger og vi besøger uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. Både i faget dansk og i andre fag på højskolen kommer vi omkring en lang række aspekter indenfor poltik, samfund, religion, kunst, mad, sport og meget mere.
Faget henvender sig fx til unge, som læser dansk på et universitet i udlandet, til “udenlandsdanskere” som er vokset op med en dansk mor eller far eller til unge flygtninge som i forvejen kan noget dansk.

Der er typisk 10-15 elever med udenlandsk baggrund på skolen. Vi optager ikke elever, der ikke kan noget dansk i forvejen. Det er altså nødvendigt, at du kan tale og forstå noget dansk fra start, da der kun tales dansk i undervisningen og i fritiden på højskolen.

De elever, der vælger dansk som andetsprog, er meget forskellige. De kommer fra mange forskellige lande, og det er forskelligt, hvor meget dansk hver enkelt kan i forvejen. Det er også forskelligt, hvorfor de gerne vil blive bedre til dansk. Nogle har studeret dansk i deres hjemlande. Nogle er flygtninge og bor i Danmark. Andre har forældre eller bedsteforældre, der stammer fra Danmark. Mange vil gerne bruge det danske sprog til at arbejde eller studere i Danmark.

Fordi alle eleverne er så forskellige, laver vi også alle sammen noget forskelligt i undervisningen. Vi arbejder enten i små grupper eller individuelt. På den måde kan du arbejde på et niveau, der passer dig. Sammen med læreren vælger du de områder, du skal arbejde mest med indenfor det danske sprog.

På Uldum Højskole er der frit fagvalg. Det betyder, at du hver anden måned skal vælge nye fag. Men du kan altid vælge faget dansk som andetsprog. Det ligger altid som A-fag, som er 3 lektioner 3 gange om ugen – altså 9 timer om ugen.  Faget afsluttes ikke med nogen eksamen. Men der er af og til elever, der vælger at gå til prøve i dansk på Horsens Sprogskole. Det kan man enten gøre som selvstuderende eller i samarbejde med sprogskolen og integrationsmedarbejderen i den kommune, man kommer fra. Vi hjælper dig på vej.

De andre fag
Der er mange andre fag end dansk som andetsprog på skemaet. Hver anden måned skal du vælge 6 nye fag, som du skal have på forskellige tidspunkter i løbet af ugen. Der er musik, idræt, teater, kreative fag, psykologi, religion og meget mere at vælge imellem. Du sammensætter selv dit skema udfra det der interesserer dig allermest. Samtidig kan du bruge de andre fag til at blive endnu bedre til at forstå og tale dansk. Du kan se beskrivelse af alle fag her.

Højskolelivet
I ugens løb laver vi meget mere end almindelig undervisning. Der er morgensamling, foredrag og fællesfag og fællesmøder, som er obligatoriske for alle. Desuden er der en masse aktiviteter udenfor undervisningen. Det kan du se meget mere om rundt omkring på hjemmesiden.
På højskolen bor og spiser du sammen med de øvrige elever. Du skal deltage i den fælles rengøring og køkkenvagter. Der er typisk mellem 60 og 80 elever på et hold. De fleste går på højskolen i 4 eller 6 måneder, men nogle vælger også at gå her et helt skoleår, dvs. 10 måneder.
Uanset hvor længe du vælger at gå her, vil du komme til at møde mange mennesker, både danskere og folk fra andre steder i verden. Du vil blive bedre til dansk både i undervisningen og udenfor undervisningen. Og du vil måske finde ud af, hvad du skal bruge dansk til i fremtiden.

Økonomi
Du kan læse mere om hvad det koster at gå på Uldum Højskole her. Prisen dækker undervisning, kost og logi. Der er ekstra udgifter til materialer i bl.a. de kreative fag. Derudover skal der betales et indmeldelsesgebyr på 1000 kr og der skal betales til studieture i maj og i september.

Elever fra danskholdet, fortæller om at gå på Uldum Højskole. Hvad laver man på danskholdet? Hvad har de lært om dansk kultur? Er de blevet bedre til dansk? Hvordan er det at gå på højskole?