Specielt til sagsbehandlere

Særligt for elever med flygtningebaggrund

Fra august 2016 er det ved lov bestemt, at flygtninge der er i integrationsforløbet og kommer på højskole, skal modtage danskundervisning i 1/3 af undervisningstiden. Endvidere skal en del af denne undervisning give arbejdsmarkedskendskab ligesom der skal indgå erhvervs- og studievejledning under opholdet. Et højskoleophold for elever med flygtningebaggrund kan maximalt vare i 26 uger.

Godt begyndt
Der er mange gode grunde til at vælge at gå på højskole for de fleste. For et ungt menneske med flygtninge- eller indvandrerbaggrund vil der være endnu flere. På Uldum Højskole har vi mange og gode erfaringer i arbejdet med integration. Vi har oplevet, at de ingredienser, der tilsammen skaber et højskoleophold, er med til at give unge med flygtningebaggrund en rigtig god start i det danske samfund.

På højskolen får man:
• Intensiv danskundervisning på små hold 9 timer om ugen med to erfarne lærere – læs mere om undervisningen her
• Frit fagvalg – se de mange forskellige fag eleverne kan vælge mellem
• Talt dansk til hverdag
• Mødt dansk kultur i praksis
• Arbejdsmarkedskendskab. Dels arbejder vi med emnet i danskundervisningen, dels
besøger vi virksomheder og arbejdspladser.
• Erhvervsvejledning. En fast del af undervisningen er vejledning i forhold til elevens erhvervsplaner. Her arbejdes helt konkret med træning i at skrive ansøgninger, CV, opsøge viden om forskellige erhvervsmuligheder og andre områder, som hjælper eleven videre.
• Studievejledning. En fast del af undervisningen. Her arbejdes med elevens mulighed for videre uddannelse. Der tages kontakt til relevante uddannelsesinstitutioner og vi hjælper med ansøgninger, samtaler med studievejledere mv. I løbet af elevens ophold besøger vi forskellige relevante steder: Syddansk Erhvervsskole, VUC, SOSU-skole mv.
• Mulighed for at tage danskeksamen. Vi samarbejder med Horsens Sprogskole, hvor eleverne har mulighed for at gå til afsluttende danskprøve (Dansk 1, Dansk 2, Dansk 3).
• Et fællesskab som kræver engagement og at man overholder pligter og aftaler
• Venner fra Danmark og hele verden
• Sikkerhed, tryghed og mod til at vælge
• Hvis der udover alt det ovenfor nævnte ønskes indlagt praktikforløb, så kontakt os – så går vi i dialog om dette og ser hvad der er muligt.

Dansk til hverdag
På højskolen skal man skabe sig en hverdag sammen med andre unge i et forpligtende fællesskab. Som ung flygtning eller indvandrer giver det en unik mulighed for at møde danske unge og derved blive fortrolig med danskernes samværsformer, kulturelle normer og værdier. Samtidig får man mulighed for at vise, hvem man selv er.
Til et højskoleophold hører også en række fælles pligter: rengøring, opvask og organisering af aktiviteter i fritiden. At fungere og få respekt i det danske samfund handler også om at passe sine pligter, komme til tiden og vise engagement.
Hvad det sproglige angår, bliver man hele tiden konfronteret med dansk. Der bliver talt dansk i undervisningen, meddelelser gives på dansk og der bliver naturligvis også talt dansk uden for timerne; man bliver med andre ord nødt til at bruge dansk til hverdag.

Vejledning og afklaring
På Uldum Højskole vægter vi vejledning højt – netop fordi her kommer mange mennesker, som står overfor at skulle vælge uddannelse eller arbejde. Og som lærere og vejledere har vi gode muligheder for at hjælpe de unge i den rigtige retning, fordi vi ikke kun møder eleverne i timerne, men også er sammen med dem udenfor undervisningen.
Vejledningen foregår flere steder: I faget dansk som andetsprog, udgør vejledningen en del af timerne. Desuden kan man aftale tid med skolens studievejleder.
Udover at snakke om det daglige liv på højskolen vil lærer og elev ud fra løbende samtaler planlægge hvilke områder, der skal vægtes i danskundervisningen, samt hvilke fag der er gode at vælge i det øvrige skema. På den måde bliver det nemmere at spore sig ind på elevens ønsker, mål og realistiske muligheder i tiden efter højskolen. Dette sker selvfølgelig bedst i samarbejde med sagsbehandleren eller integrationsmedarbejderen i kommunen.
Til sidst i højskoleforløbet laver læreren en udtalelse til eleven, der uddyber såvel almene som sproglige sider af elevens tid på højskolen. Denne udtalelse vil være nyttig i forbindelse med jobsøgning og videre skoleforløb.

Læs her en artikel fra Jyllandsposten, hvor en af vores tidligere elever beskriver hvilken betydning højskoleopholdet fik for ham. swar-artikel-01