Skolens bestyrelse

Formand
Lars Paludan-Müller
Furesø Parkvej 52
2830 Virum

Næstformand
Kathrine Degn
Helgolandsgade 38, st tv
7500 Holstebro

Eva Kring
Lundebjerggaardsvej 248, 2B.
2740 Skovlunde

Bjarke Refslund
Næsbyvej 7
8270 Højbjerg

Kristine Mulvad Jensen
Bringekrogen 19
3500 Værløse

Anton Ahnfelt-Rønne
Ny Munkegade 86, st. th.,
8000 Aarhus C.

Katrine Laumann Jørgensen
Søvej 5
8220 Brabrand

Elevforeningsrepræsentanter:
Camilla Sillesen
Tøndergade 88 1 th
8000 Århus C

Emilie Westh Wold
Donaugade 2, st th
2300 København S

Suppleanter:
Claus Thaisen
Åparken 20
7171 Uldum

 

 

Om skolekredsen
Skolekredsen udgør sammen med elevforeningen Uldum Højskoles bagland. På årsmødet i marts vælges medlemmer til bestyrelsen. Disse medlemmer har det overordnede ansvar for skolens ve og vel. Bestyrelsen ansætter forstander og lægger de overordnede økonomiske rammer. Bestyrelsen er ligeledes ansvarlig i.fht. overholdelse af højskolelovgivningen. Enhver der er interesseret i skolen, dens indhold og drift, og som kan bakke op om skolens værdigrundlag og formål, kan være medlem af Uldum højskoles skolekreds.

Skolekredsens årsmøde ligger i forbindelse med Højskoledagen midt i marts. Indkaldelse med dagsorden udsendes til medlemmerne i årsskriftet der udkommer omkring jul.

Årsskrift
Uldum Højskole udgiver hvert år op til jul et årsskrift med artikler fra højskolens verden. I årsskriftet kan man læse nyt fra skolen, – årets gang, nye tiltag, skift i medarbejderstaben, beretning fra bestyrelse og elevforening m.v. Der er også billeder af eleverne der gik på skolen det forløbne år, samt billeder fra årets gang. Endelig indeholder skriftet altid forskellige artikler skrevet af folk med tilknytning til Uldum Højskole.

page-templates/template_3.php