Personlighedens psykologi

Faget vil beskæftige sig med et af de mest spændende områder af psykologien, nemlig det der gør os alle sammen helt unikke – vores personlighed. Vi skal udforske personlighedens psykologi, herunder personlighedstræk, personlighedstyper, identitet, personlighedspatologi, personlighedens udvikling og forankring i kroppen, igennem øvelser, diskussioner og små oplæg fra læreren. Vi skal løbende bruge os selv i undervisningen og undersøge vores egen personlighed. Faget kan give en større indsigt i personlighedens mysterier og kan bruges rent fagligt såvel som i ens eget liv.

 

page-templates/template_3.php

Michael M. Lauridsen er uddannet psykolog fra Aarhus universitet.