Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Generelle oplysninger/kontakt
Uldum Højskole – CVR: 16011118
Højskolebakken 11,7171 Uldum
Tlf. 75678211
Mail: [email protected]

Betalingsbetingelser og bekræftelse af tilmelding
Tilmelding til et kort eller langt kursus på Uldum Højskole foregår via formular på højskolens hjemmeside. Ved tilmelding fremsender vi en mail med de oplysninger, som du har indtastet i tilmeldingsformularen, såfremt du har oplyst din mailadresse. I løbet af få dage fremsendes en optagelsesmail med en oversigt over, hvad dit højskoleophold kommer til at koste. Ved tilmelding til et langt ophold, skal der betales et indmeldelsesgebyr på 1000 kr. i løbet af en uge efter tilmelding. Hvis du optages på venteliste til et fuldt booket kursus kontakter vi dig, hvis der bliver en ledig plads – her opkræves ingen gebyr. Vores lange kurser med betaling i månedlige rater opkræves ved fremsendelse af betalingsopgørelse med indbetalingsoplysninger i Viggo omkring en måned før start. Første rate forfalder 1 måned før start.
På vores korte kurser opkræves det fulde kursusgebyr 1. maj.

 

Betaling og sikkerhed
Under ophold på Uldum Højskole er det muligt at betale med bankoverførsel, FI-kort, MobilePay samt følgende betalingskort: Dankort, Visa/Dankort, og Mastercard. Bemærk at kortselskaberne kan opkræve et gebyr i forbindelse med brug af betalingskort. Ved anvendelse af kreditkort, skal du selv betale gebyret. Gebyret tillægges dit køb.

 

Afbud ved kurser af 1 uges varighed
Ved framelding refunderes det fulde kursusgebyr.

Vi forbeholder os retten til at aflyse, såfremt der er for få tilmeldte indtil 4 uger før kursusstart. I tilfælde af aflysning tilbagebetales det fulde kursusgebyr.

Afbud ved kurser over 1 uges varighed
For lange kurser betales et indmeldingsgebyr på 1.000 kr. ved tilmelding. Gebyret dækker vores administrative udgifter i forbindelse med indmeldelse og tilbagebetales ikke. Din plads er reserveret, når vi har modtaget betalingen.

Afbrydes højskoleopholdet midt i forløbet, betaler du for påbegyndt og gennemførte uger.

Behandling af personoplysninger
Vi gør opmærksom på, at vi i forbindelse med den sædvanlige administration af opholdet på Uldum Højskole samt ophold og undervisning på Uldum Højskole, foretager elektronisk behandling, herunder pligtmæssig videregivelse, at de personoplysninger som er nødvendige i medfør af Databeskyttelsesforordningens artikel 6 om almindelige personoplysninger og eventuelt artikel 9 om særlige personoplysninger. 

Med din tilmelding til et højskoleophold på Uldum Højskole, giver du dit samtykke til, i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1 pkt. a, samt artikel 9. stk. 2 pkt. a, at vi kan behandle dine personoplysninger for at kunne opfylde Uldum Højskoles forpligtelser i forhold til dit ophold og din undervisning. 

Videregivelse af oplysninger til offentlige myndigheder vil kun ske, hvis Uldum Højskole er forpligtet hertil i henhold til særligt lovgrundlag, eller hvis det er nødvendigt for at kunne leve op til de forpligtelser, Uldum Højskole har i forhold til dit ophold og din undervisning.   

Videregivelse af dine personoplysninger udover hvad der er beskrevet ovenfor og godkendt af dig, vil kræve et nyt konkret samtykke. 

Personoplysninger slettes efter de almindelige forældelsesregler der gælder i Danmark.  Se i øvrigt Uldum Højskoles Slettepolitik

Hvis vi af en eller anden grund må opbevare personoplysninger udover forældelsesfristen, vil vi informere dig om det. 

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at sende os en mail til [email protected] med besked om, at du trækker dit samtykke tilbage.  Hvis du trækker dit samtykke tilbage må du regne med at det kan betyde, at dit ophold på Uldum Højskole evt. må bringes til ophør da Uldum Højskole muligvis ikke vil kunne leve op til vores forpligtelser som højskole.  

Se i øvrigt Uldum Højskoles privatlivspolitik

Samtykke og accept af vilkår
Hvis du har indsigelser til handelsbetingelserne, bedes du kontakte os inden du indbetaler dit indmeldelsesgebyr på de lange kurser eller kursusgebyret på de korte kurser.

Betingelserne er senest opdateret den 13. marts 2023