Kunst og design

De kreative kunstfag har gennem mange år haft en meget fremtrædende plads i vores fagudbud. At kunne udfolde sig med sine hænder, arbejde med farver og former, og samtidig bruge sin fantasi, er helt oplagt på et højskoleophold. Vi har gode faciliteter, og du  har masser af tid i undervisningen og i fritiden til at fordybe dig i de kreative udtryksformer.

Vi har flere forskellige lokaler til de kreative fag. Smykkedesign har sit helt eget lokale i den gamle staldbygning overfor skolens hovedbygning. Beklædning har sit eget lokale i tårnet. De andre kreative fag hører til i to hyggelige kælderlokaler. 

page-templates/template_2.php