Dansk som andetsprog

Bliv bedre til at udtrykke dig på og forstå dansk. Undervisningen foregår på små hold, så der bliver plads til at arbejde individuelt eller i små grupper med sprogfærdigheder i såvel mundtligt som skriftligt dansk. Det gælder grammatik, udtale, samtaleøvelser såvel som at læse og skrive på forskellige niveauer.
Vi arbejder med emner som dansk kultur og traditioner, vi taler med eleverne om overgang til uddannelse og erhverv, vi skriver ansøgninger og vi besøger uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. Både i faget dansk og i andre fag på højskolen kommer vi omkring en lang række aspekter indenfor poltik, samfund, religion, kunst, mad, sport og meget mere.
Faget henvender sig fx til unge, som læser dansk på et universitet i udlandet, til “udenlandsdanskere” som er vokset op med en dansk mor eller far eller til unge flygtninge som i forvejen kan noget dansk. 
default
Højskolelærer-Charlotte-Heiden