Psykologi og pædagogik

Uldum Højskole har gennem mange år prioriteret at have et godt og spændende fagudbud på det psykologiske-pædagogiske område. At forstå sig selv og hinanden er på mange måder en forudsætning for at kunne få et godt liv.

Vi har flere fag, ofte med ret højt timetal, indenfor det psykologiske fagområde. Vi har også flere fag indenfor filosofiens område.

Indenfor det pædagogiske felt har vi udover selve faget pædagogik, også musikledelse som er et fag hvor du blandt andet lærer at bruge musik og lege til aktiviteter med børn.

Undervisningen i disse fag foregår rundt omkring i vores teorilokaler og i vores foredragssal. Pædagogikholdet overtager nogen gange undervisningen i nogle af klasserne på den lokale folkeskole.

page-templates/template_2.php