Parforhold og relationer

Det allermest afgørende for et menneskes livskvalitet er de nære relationer. Vi fødes ind i tilknytningsrelationer og vi er afhængige af de nære relationer livet igennem. I dette fag fordyber vi os i den forunderlige og dragende kærlighed, som den folder sig ud særligt i parforholdet. Vi besøger hvert ”rum” i ”parforholdshuset” (fx tillid, venskab, sex, kommunikation mm.), og vi undersøger forskellige ”trusler” mod parforholdet i det senmoderne samfund (fx stress, psykisk sårbarhed og personlighedsforskelle). Vi analyserer samspilsmønstre og udfolder kærlighedssprog. Du får mulighed for at relatere faget til din egen verden og vice versa.

page-templates/template_3.php

Michael M. Lauridsen er uddannet psykolog fra Aarhus universitet.