<img height="1" width="1" alt="pixel" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=421063918258297&ev=PageView&noscript=1" />

Krop og kultur

Vi skal her se nærmere på hvilken rolle kroppen spiller i vores kultur og hvordan kulturen påvirker vores krop. Ligeledes hvad det er for en kultur, vi er en del af, og kan man overhovedet tale om én kultur eller er vi del af forskellige kulturer? Hvad betyder kroppen og kulturen for vores identitet?I forløbet kan vi f.eks. komme ind på emner som kropsidealer, udseende, udsmykning, mad, mode, spiseforstyrrelser, ekstrem (grænsesøgende) sport, doping, ritualer. Dog behøver alle emner ikke nødvendigvis at have kroppen i centrum. Andre interessante kulturelle fænomener og tendenser kan indgå i forløbet. Undervisningen vil bestå af oplæg, læsning og tv-udsendelser, der lægger op til debat og diskussion om de respektive emner.