<img height="1" width="1" alt="pixel" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=421063918258297&ev=PageView&noscript=1" />

Det gode liv

Skabes det gode liv af ydre omstændigheder eller kommer det indefra? Er det gode liv forbundet med økonomisk velstand, social prestige, god mad og fede fester? Eller er det gode liv mere noget der skabes indefra, gennem vores holdning til livet og vores måde at være på, ved f.eks. at være taknemmelig, nærværende, empatisk og mental fleksibel?

Dette er nogle af de spørgsmål vi vil undersøge i faget. Alle på holdet er med til at komme med forskellige bud på hvad det gode liv kan være. Gennem debat, oplæg og praksisøvelser vil vi undersøge hvad det er for en kultur vi lever i og udvide vores perspektiv af hvordan livet kan leves når vi prøver forskellige bud på det gode liv af.