<img height="1" width="1" alt="pixel" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=421063918258297&ev=PageView&noscript=1" />

Antropologisk projekt

Det kan somme tider være mere vigtigt at stille de rigtige spørgsmål end at give de rigtige svar. Spørgsmål kan åbne op for en verden, man ikke kender til og kan gøre, at vi kommer tættere på andre mennesker. I Antropologisk Projekt lærer man om gode interview-teknikker, både indenfor antropologi og journalistik. Man kommer også til at lære om observationsteknikker, især deltagerobservation, som er grundlæggende indenfor antropologien. Vi bruger en stor del af faget på at afprøve metoderne ved at tage ud af huset og lave vores egne undersøgelser af spændende sociale fænomener. Her kommer man igennem processen af at lave et mini ”feltarbejde” og analysere de ting, man finder ud af. Kun fantasien sætter grænser i forhold til, hvad man vil undersøge, det kan være alt fra bodegafællesskaber og hjemløshed til fodboldfan-kultur eller modeverdenen.