<img height="1" width="1" alt="pixel" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=421063918258297&ev=PageView&noscript=1" />

Højskoledag
9. marts 2024

I forbindelse med vores Højskoledag glæder vi os til at se medlemmer af Elevforeningen og Skolekredsen, jubilarer, tidligere elever og medarbejdere, lokale borgere og andre med tilknytning til og interesse for Uldum Højskole . 

Program for Højskoledagen 2024

Kl.   9.30   Kaffe og rundstykker
Kl. 10.10   Velkomst i gymnastiksalen
Kl. 10.30   Foredrag og fællessang med Dy Plambeck

Kl. 12.00   Middag

Kl. 12.45  Rundvisninger. Vi mødes på gårdspladsen
Kl. 13.30  Generalforsamling i Skolekredsen i foredragssalen.
                Forstander og formand for højskolens bestyrelse fortæller om tilstanden på

                   Uldum Højskole.  Regnskab fremlægges og der er valg til bestyrelsen.

Kl. 14.30  Kaffe, kage og masser af højskolesang i spisesalen
Afslutning cirka kl. 16.00.

Det koster 100 kr. at deltage i dagen og de betales inden dagen. Når du har tilmeldt dig, sender vi dig betalingsoplysningerne.

Sidste tilmeldingsfrist er torsdag den 29. februar 2024.

TILMELDING

    Ønsker du at blive medlem af vores Skolekreds? Du vil modtage vores Årsskrift på mail og få en indbydelse til næste års Højskoledag.
    Et medlemskab giver dig samtidig ret til at stemme til generalforsamlingen.
    Kontingentet er betalt via de 100 kroner, som højskoledagen koster.
Læs mere om vores behandling af Persondata