<img height="1" width="1" alt="pixel" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=421063918258297&ev=PageView&noscript=1" />

Højskoledag
11. marts 2023

I forbindelse med vores Højskoledag glæder vi os til at se medlemmer af Elevforeningen og Skolekredsen, jubilarer, tidligere elever og medarbejdere, lokale borgere og andre med tilknytning til og interesse for Uldum Højskole . 

PROGRAM

Kl.   9.30   Kaffe og rundstykker

Kl. 10.10   Velkomst i gymnastiksalen

Kl. 10.30  Koncert med Signe Svendsen (Sys Bjerre har desværre set sig nødsaget til  at aflyse). 

Kl. 12.00   Middag

Kl. 12.45  Rundvisning på højskolen.

Kl. 13.30  Generalforsamling i Skolekredsen i foredragssalen. Forstander og formand for højskolens bestyrelse fortæller om tilstanden på Uldum Højskole.  Regnskab fremlægges og der er valg til bestyrelsen.

Kl. 14.30  Kaffe, kage og højskolesang i spisesalen og pyramiden

kl. 16.00 Afslutning

Det koster 100 kr. at deltage i dagen og de betales inden dagen. Når du har tilmeldt dig, sender vi dig betalingsoplysningerne.

Sidste tilmeldingsfrist var torsdag den 2. marts 2023.